Nuachtlitir

 

Ag teacht

Ciorcal Comhrá na nGaeilgeoirí Gach Aoine, 20.00 – 21.00. Beidh Ciorcal Comhrá nua ag tarlú gach... Tuilleadh
Campa Locha Riach 02-12 Lúnasa 2016 Aoisghrúpa: 6 - 12 bliana d'aois (leanaí bunscoile) Dátaí: 4 -... Tuilleadh
Tá Gaeilge Locha Riach ag lorg Stiúrthóra fá choinne Campa Samhraidh Locha Riach 2016.  Beidh an... Tuilleadh
Tá Gaeilge Locha Riach ag lorg Stiúrthóra fá choinne Campa Samhraidh Locha Riach 2016.  Beidh an... Tuilleadh
Ciorcal Comhrá na nGaeilgeoirí Gach Céadaoin, 11.00rn – 12.00in, ó cheann ceann na bliana. Ní gá a... Tuilleadh
Tá Gaeilge Locha Riach ag lorg Stiúrthóra fá choinne Campa Samhraidh Locha Riach 2016.  Beidh an... Tuilleadh
Tá Gaeilge Locha Riach ag lorg Stiúrthóra fá choinne Campa Samhraidh Locha Riach 2016.  Beidh an... Tuilleadh
Ciorcal Comhrá na nGaeilgeoirí Gach Aoine, 20.00 – 21.00. Beidh Ciorcal Comhrá nua ag tarlú gach... Tuilleadh
Tá Gaeilge Locha Riach ag lorg Stiúrthóra fá choinne Campa Samhraidh Locha Riach 2016.  Beidh an... Tuilleadh
Tá Gaeilge Locha Riach ag lorg Stiúrthóra fá choinne Campa Samhraidh Locha Riach 2016.  Beidh an... Tuilleadh

Is iad cuspóirí ‘Gaeilge Locha Riach’ ná forbairt na Gaeilge in Oirthear na Gaillimhe; an Ghaeilge a chur ar fáil do mhuintir an cheantair agus seirbhísí Gaeilge d’achan sórt a bhaint amach do mhuintir na háite.

Tá spéis ar leith againn i soláthar agus buanú Gaeilge don aos óg agus le tacaíocht a thabhairt do fhoghlaimeoirí agus do theaghlaigh a bhfuil páistí s’acu ag foghlaim Gaeilge.

Tá ballraíocht oscailte do ghrúpaí eile sa cheantar a bhfuil spéis acu i bhforbairt na Gaeilge. Iarraimid ar pháirtnéireacht le grúpaí agus eagraíochtaí eile inar fhéidir ár gcuspóirí a chur chun cinn.

Tá réimse leathan seirbhísí curtha ar fáil againn leis an Ghaeilge a chothú is a spreagadh:

  • Táimid gníomhach i gcúrsaí oideachais ag leibhéil éagsúla: ag tacú le réamhscoileanna, Gaelscoileanna, úsáid na Gaeilge i scoileanna náisiúnta is sna meánscoileanna, seirbhísí iarscoile, dianchúrsaí, campaí samhraidh, ranganna oíche agus ciorcail comhrá.
  • Tá ‘Gaeilge Locha Riach’ lárnach i ngníomhaíocht pobail; ag eagrú imeachtaí éagsúla l’eagraíochtaí difriúla, cumainn óige, ceolchoirmeacha, seisiúin ceoil, ciorcail amhránaíochta, oícheanta sóisialta, féiltí, léachtanna poiblí, imeachtaí do pháistí agus do theaghlaigh.
  • Bíonn comhoibriú leanúnach ar siúl leis na húdaráis áitiúla, grúpaí cultúrtha, oidhreachta, stairiúla is eile ó gach aoisghrúpa, idir óg is aosta leis an Ghaeilge a chur chun cinn.
  • Tacaíonn ‘Gaeilge Locha Riach’ le grúpaí gnó leis an Ghaeilge a spreagadh sa cheantar; ag cothú comhthaíocht agus páipéarachas dhátheangach, comórtais fuinneoga agus muid ar fáil le comhairle a thabhairt i gcónaí.